Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccaria hispanica hispanica