Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Laserpitium siler laeve
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium pseudomeum
Laser trilobum
Lapsana communis pisidica
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis communis
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lamyropsis cynaroides
Lamyropsis carpinii
Lamium purpureum
Lamium moschatum
Lamium maculatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum striatum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium bifidum albimontanum
Lamium bifidum bifidum
Lamium bifidum balcanicum