Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lupinus varius orientalis
Luzula alpinopilosa obscura
Luzula campestris
Luzula forsteri
Luzula italica
Luzula luzulina
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula multiflora multiflora
Luzula nodulosa
Luzula pilosa
Luzula spicata pindica
Luzula sudetica
Luzula sylvatica sylvatica
Lychnis coronaria
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lychnis viscaria atroburpurea
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ