Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus niger niger
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus