Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Garidella nigellastrum
Garidella unguicularis
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gastridium ventricosum
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Gaudiniopsis macra
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gavia immer Παγοβούτι
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος