Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium rigidifolium
Galium rivale
Galium rotundifolium
Galium sacrorum
Galium samium
Galium samothracicum
Galium setaceum
Galium speciosum
Galium spurium
Galium taygeteum
Galium tenuissimum
Galium thracicum
Galium thymifolium
Galium tricornutum
Galium verrucosum
Galium verticillatum
Galium verum
Galium violaceum
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο