Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Thymus teucrioides alpinus
Trifolium hybridum anatolicum
Thymelaea tartonraira argentea
Torilis arvensis arvensis
Teucrium divaricatum athoum
Tephroseris integrifolia aucheri
Tragopogon porrifolius australis
Trifolium medium balcanicum
Triglochin bulbosa barrelieri
Trifolium campestre campestre
Thymus teucrioides candilicus
Teucrium polium capitatum
Tozzia alpina carpathica
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Thymus longicaulis chaubardii
Tanacetum corymbosum corymbosum
Teucrium divaricatum divaricatum
Torilis arvensis elongata
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο