Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium micranthum
Trifolium mutabile
Trifolium nervulosum
Trifolium noricum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pallescens
Trifolium pallidum
Trifolium pannonicum
Trifolium parnassi
Trifolium patens
Trifolium patulum
Trifolium phleoides
Trifolium physodes
Trifolium pignantii
Trifolium pilczii
Trifolium pratense
Trifolium purpureum
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum