Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium spadiceum
Trifolium speciosum
Trifolium spumosum
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium squarrosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum
Trifolium subterraneum
Trifolium suffocatum
Trifolium tenuifolium
Trifolium tomentosum
Trifolium trichopterum
Trifolium uniflorum
Trifolium velenovskyi
Trifolium vesiculosum