Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lamium bifidum balcanicum
Lamium bifidum bifidum
Linum capitatum capitatum
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lapsana communis communis
Linum strictum corymbulosum
Leontodon crispus crispus
Luzula luzuloides cuprina
Leontodon hispidus danubialis
Limonium ramosissimum doerfleri
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lamium garganicum garganicum
Laserpitium siler garganicum
Limodorum abortivum gracile
Limonium graecum graecum
Lupinus albus graecus
Lepidium graminifolium graminifolium
Linum hirsutum hirsutum
Lepidium hirtum hirtum
Lithodora hispidula hispidula