Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lythrum tribracteatum
Lythrum virgatum
Lomelosia albocincta
Lomelosia sphaciotica
Liquidambar orientalis
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca viminea ramosissima
Lactuca viminea viminea
Lactuca visianii
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium amplexicaule amplexicaule
Lamium bifidum albimontanum
Lamium bifidum balcanicum
Lamium bifidum bifidum