Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alyssum tortuosum
Alkanna graeca baeotica
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Ammophila arenaria arundinacea
Amorpha fruticosa
Ampelodesmos mauritanica
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Amphoricarpos neumayeri murbeckii
Anacamptis pyramidalis
Alkanna pelia
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Anagallis tenella
Alkanna pindicola
Alkanna primuliflora
Aethionema carlsbergii
Alkanna pulmonaria
Anchusa azurea
Anchusa hybrida
Anthemis rhodensis