Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lotus edulis
Lotus halophilus
Lotus ornithopodioides
Lotus palustris
Lotus parviflorus
Lotus peregrinus
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus stenodon
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Ludwigia palustris
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Lunaria rediviva
Lupinus albus albus
Lupinus albus graecus
Lupinus angustifolius angustifolius
Lupinus luteus
Lupinus micranthus