Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium integerrimum
Allium longanum
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Allium pallens pallens
Allium paniculatum euboicum
Allium paniculatum fuscum
Allium paniculatum paniculatum
Allium paniculatum villosulum
Allium parnassicum minoicum
Allium parnassicum parnassicum
Allium phthioticum
Allium pillosum