Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vantenata dubia
Vallisneria spiralis
Valerianella vesicaria
Valerianella turgida
Valerianella triceras
Valerianella rimosa
Valerianella pumila
Valerianella obtusiloba
Valerianella microcarpa
Valerianella locusta
Valerianella hirsutissima
Valerianella eriocarpa
Valerianella echinata
Valerianella discoidea
Valerianella dentata
Valerianella costata
Valerianella coronata
Valerianella carinata
Valeriana tuberosa
Valeriana tripteris