Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus ikariae snogerupii
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galega officinalis
Galenthus cilicicus
Galeobdolon luteum montanum
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galium absurdum
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum