Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Iberis odorata
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Iberis saxatilis saxatilis
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula candida candida
Inula candida limonella
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta