Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria elwesii
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria graeca
Fritillaria messanensis
Fritillaria montana
Fritillaria mutabilis
Fritillaria obliqua
Fritillaria pelinaea
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodia
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria spetsiotica
Fritillaria thessala ionica
Fritillaria thessala reiseri
Fritillaria thessala thessala
Fritillaria tuntasia
Fuirena pubescens
Fulica atra Φαλαρίδα
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη