Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valerianella rimosa
Valerianella triceras
Valerianella turgida
Valerianella vesicaria
Vallisneria spiralis
Vantenata dubia
Velesia quadridentata
Velesia rigida
Veratrum album
Veratrum nigrum
Verbascum acaule
Verbascum adeliae
Verbascum adenanthum
Verbascum aphentulium
Verbascum arcturus
Verbascum baldaccii
Verbascum banaticum
Verbascum blattaria
Verbascum boissieri
Verbascum botuliforme