Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Typha latifolia
Typha laxmannii
Taraxacum scolopendrium
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι