Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Pinus pinea Κουκουναριά
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Phoenicurus phoenicurus samamisicus Κοκκινονούρης
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Prunus avium Κερασιά
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Pica pica pica Καρακάξα
Pica pica galliae Καρακάξα
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα