Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium barbeyi
Trifolium bocconei
Trifolium boissieri
Trifolium campestre campestre
Trifolium cherleri
Trifolium clypeatum
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium dalmaticum
Trifolium dasyurum
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium diffusum
Trifolium dolopicum
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium echinatum
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum