Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera bryonifolia
Lavatera arborea
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Laurus nobilis Δάφνη
Launaea mucronata
Lathyrus vernus
Lathyrus venetus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus sphaericus
Lathyrus setifolius
Lathyrus saxatilis
Lathyrus sativus
Lathyrus pratensis
Lathyrus pallescens
Lathyrus ochrus
Lathyrus nissolia