Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Erodium absinthoides
Erodium acaule
Erodium botrys
Erodium chium chium
Erodium chrysanthum
Erodium ciconium Ερωδιός ο πελαγόμορφος
Erodium cicutarium cicutarium
Erodium gruinum Ερωδιός ο ερωδιόμορφος
Erodium guicciardii
Erodium hirtum
Erodium hoefftianum Ερωδιός του Χόεφτ