Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Grus grus Γερανός
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gyps fulvus Όρνιο
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς