Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum chaixii chaixii
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica glauca chaubardii
Vulpia ciliata ciliata
Valeriana officinalis collina
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia cretica cretica
Viola cretica cretica
Valeriana crinii crinii
Viola alba dehnhardtii
Valeriana crinii epirotica
Vicia villosa eriocarpa
Viola eximia eximia
Verbascum phoeniceum flavidum
Vicia cracca gerardii
Viola cretica glabra
Verbascum glabratum glabratum
Veronica glauca glauca
Vaccaria hispanica grandiflora