Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium echinatum
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium infamia-povertii
Trifolium lagrangei
Trifolium lappaceum
Trifolium latinum
Trifolium leucanthum
Trifolium medium balcanicum
Trifolium michelianun
Trifolium micranthum
Trifolium mutabile