Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia agraria
Euphorbia akenocarpa
Euphorbia aleppica
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia apios
Euphorbia arguta