Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Borago officinalis Μποράτζα (Αγγουρίτσα)
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο