Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis
Gypsophila nana