Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gagea villosa
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii
Galanthus ikariae ikariae
Galanthus ikariae snogerupii
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galega officinalis
Galenthus cilicicus
Galeobdolon luteum montanum
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galium absurdum
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum