Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus pulviniformis
Dianthus quadrangulus
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus simulans
Dianthus sphacioticus
Dianthus stefanoffii
Dianthus stenopetalus
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus strymonis
Dianthus superbus superbus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus tripunctatus