Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae
Torilis arvensis arvensis
Torilis arvensis elongata
Torilis arvensis neglecta
Torilis arvensis purpurea
Torilis leptophylla
Torilis nodosa
Torilis tenella
Torilis ucranica
Tozzia alpina carpathica
Trachelium asperuloides
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum