Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Haberlea rhodopensis
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Hainardia cylindrica
Halacsya sendtneri
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Hammatolubium lotoides
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hedysarum glomeratum
Hedysarum spinosissimum
Helianthemum alpestre
Helianthemum salicifolium
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus