Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonum arenarium
Polygonum arenastrum
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum equisetiforme
Polygonum hydropiper
Polygonum icaricum
Polygonum idaeum
Polygonum lapathifolium
Polygonum longipes
Polygonum maritimum
Polygonum mite
Polygonum papilosum
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum praelongum
Polygonum rurivagum
Polygonum salicifolium
Populus alba Ασημόλευκα
Polypodium cambricum