Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium perfoliatum
Lepidium latifolium
Lepidium hirtum oxyotum
Lepidium hirtum nebrodense
Lepidium hirtum hirtum
Lepidium graminifolium graminifolium
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Leonurus marrubiastrum
Leonurus cardiaca
Leontodon tuberosus
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Leontodon taraxacoides longirostris
Leontodon hispidus danubialis
Leontodon hispidus hispidus
Leontodon hellenicus
Leontodon graecus
Leontodon crispus asper
Leontodon crispus crispus
Leontodon cichoraceus