Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helichrysum plicatum
Helichrysum orientale
Helichrysum microphyllum
Helichrysum italicum
Helichrysum heldreichii
Helichrysum doerfleri
Helichrysum amorginum
Helianthus tuberosus
Helianthus annuus
Helianthemum stipulatum Ηλιάνθεμο
Helianthemum sanguineum Ηλιάνθεμο το αιματόχρωμο
Helianthemum salicifolium
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum nitidum Ηλιάνθεμο
Helianthemum ledifolium ledifolium
Helianthemum ledifolium lasiocarpum Ηλιάνθεμο …
Helianthemum lavandulifolium Ηλιάνθεμο το λεβαντόφυλλο
Helianthemum hymettium Ηλιάνθεμο του Υμηττού
Helianthemum cinereum Ηλιάνθεμο το σταχτόχρωμο