Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium arvense
Trifolium aurantiacum
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium barbeyi
Trifolium bocconei
Trifolium boissieri
Trifolium campestre campestre
Trifolium cherleri
Trifolium clypeatum
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium dalmaticum
Trifolium dasyurum
Trifolium desvauxii Τριφύλλι του Ντεβώ
Trifolium diffusum
Trifolium dolopicum