Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus leptopetalus
Dianthus mercurii
Dianthus myrtinervius caespitosus