Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduus kerneri scardicus
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus personata ablidus
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Carex acuta
Carex appropinquata
Carex atrata atrata
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans