Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Schismus arabicus
Schoenus nigricans
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus litoralis
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος