Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Piptatherum coerulescens
Piptatherum holciforme
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia lentiscus var. chia
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Pisum sativum sativum
Pisum sativum elatius
Plantago afra
Plantago albicans
Plantago altissima
Plantago amplexicaulis
Plantago arenaria
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Plantago atrata atrata
Plantago bellardii deflexa
Plantago bellardii bellardii