Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linaria triphylla
Linaria vulgaris
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Linum aroanium
Linum austriacum
Linum bienne
Linum capitatum capitatum
Linum capitatum serrulatum
Linum catharticum
Linum elegans
Linum euboeum
Linum flavum albanicum
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Linum hellenicum
Linum hirsutum hirsutum
Linum hirsutum spathulatum
Linum hologynum
Linum leucanthum
Linum maritimum
Linum nodiflorum