Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hornungia petraea
Huetia cynapioides cynapioides
Huetia cynapioides divaricata
Humulus lupulus
Hyacinthella atchleyi
Hyacinthus orientalis orientalis
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenonema graecum
Hymenonema laconicum
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus aureus
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hyoseris lucida
Hyoseris radiata
Hyoseris scabra
Hypecoum glaucescens
Hypecoum imberbe