Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vanellus vanellus Καλημάνα