Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rhus coriaria Ρούδι
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής