Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Zannichellia palustris
Zantedeschia aethiopica
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Ziziphora capitata
Ziziphus lotus Ζίζιφος ο λωτός
Zostera maritima Ζοστέρα η θαλάσσια
Zostera noltii Ζοστέρα του Νολτ
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό