Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ecballium elaterium
Echinaria capitata
Echinochloa crus-galli
Echinophora spinosa
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Echinops banaticus
Echinops graecus
Echinops microcephalus
Echinops ritro ritro
Echinops sphaerocephalus albidus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinops spinosissimus bythinicus
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echium angustifolium
Echium arenarium
Echium italicum
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές