Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORMOS SOUGIAS - VARDIA - FARANGI LISSOU MECHRI ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4340005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3039.87
Χερσαία Έκταση (ha) 2688.71
Συνολική Περίμετρος (km) 28.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 765.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the southern coast of western Crete from where it extends towards the interior for up to 6 km. In the west, the stream Dihalomata stretches from the coastline up to the village of Anydroi where it meets the road. The latter continues further towards the north thus comprising the western border of the site. In the east, the limit is once again the road that starts from the village of Sougia and continues northwards. Finally, the stream Kamariano and the sea constitute the natural borders of the site on the north and on the south, respectively. The marine component of the site, in the Libyan Sea, includes reefs and extended underwater meadows of Posidonia oceanica. Except for two small areas on the eastern and western ends where the beach is sandy, the rest of the extended coast consists of rocks and steep cliffs; a natural refuge for many rare and endemic flora species. The presence of marine caves in this coastal zone is also characteristic. Pinus brutia woods and Juniperus phoenicea arborescent matorral are found in the inner zone together with an evergreen sclerophyllous scrub dominated by Ceratonia siliqua and Olea europaea. There is also a part with homogeneous vegetation of tall Erica manipuliflora, usually on dry soils on slopes (a habitat type not included in Annex I). The site includes a fair number of springs, streams and gorge-beds with characteristic vegetation. Platanus orientalis forms narrow galleries and small groves along watercourses and by springs, frequently with an undergrowth of the exotic-looking shrub Nerium oleander. The shrubby Vitex agnus-castus is similarly hygrophilous, occuring along the banks of streams, usually close to the sea. The inland rocks, mobile screes and limestone pavements are another important element of the landscape. Physical features such as very steep slopes of smooth rock, calcareous rocky debris, ledges and fine crevices combined with the harsh climatic conditions contribute to the refuge status and the high level of relict endemism in these habitats. Finally, on small patches of bare ground or in the understorey of P. brutia stands and olive groves numerous geophytes find a niche, including several endemic orchids.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological quality of the area derives from the following elements:1) the plenitude of habitat types2) the large number of endemics and local endemics of the especially rich flora3) the presence of important orchid sites4) the presence of fauna species protected by international conventions5) the Byzantine site of Lissos representing the cultural element of the siteOTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D:Invertebrates: Erinaceus concolor nesiotes is protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/1981).Plants: Lamyropsis cynaroides is considered rare in Greece and Europe (IUCN Red Data List) while Ranunculus creticus is considered rare in Greece, Europe and the world (IUCN Red Data List).NOTE: Rhinolophus ferrumequinum ssp. creticum included in section 3.2.c. as Rhinolophus ferrum-equinum, is a subspecies endemic to Crete.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The broader area surrounding the village of Sougia with the local beach and the port is threatened mainly by tourism activities. Fortunately, thanks to the characterization of the area as an archaeological site, building of tourist accommodations has been restricted. The two thickets of Tamarix smyrnensis which constitute the only vegetation element of the beach must be strictly protected. In addition, measures must be taken to ensure the protection of the area from water pollution due to the port nearby.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium rubrovittatum
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Campanula laciniata
Campanula saxatilis saxatilis
Centaurea argentea
Centaurea idaea
Cyclamen creticum
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Filago cretensis cretensis
Inula candida candida
Origanum dictamnus
Petromarula pinnata
Ranunculus creticus
Scutellaria sieberi
Sedum creticum creticum (Σέδο το κρητικό)
Sedum praesidis
Staehelina fruticosa (Σταιχελίνα η θαμνοειδής)
Valeriana asarifolia
Verbascum arcturus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Rhinolophus blasii (Ρινόλοφος του Μπλάζιους)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη