Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS KEDROS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4330002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4700.27
Χερσαία Έκταση (ha) 4700.27
Συνολική Περίμετρος (km) 34.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1775.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 525.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is situated in the southwest of Psiloritis mountain (Idi), consisting exclusively of the massif of the mount Kedros; it comprises a cone delimited by the contour of 600 m with the highest summit (1776 m) almost in the middle. It is surrounded by a belt of 15 small villages, at the altitude range between 400 and 600 m, with no major settlements above the village zone. The geological substrate is limestone. The overall vegetation profile of the mountain can be described as short, dry scrubs and phrygana, with lack of tree forms. Canyons and rock cliffs are characteristic of the landscape and to a limited extend, there are naturally treeless slopes. There is an E4 mountain footpath, climbing up to the highest peak of the site.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The ecological importance of the Kedros mountain, closely related to its geomorphological structure, lies mainly on the endemic or rare floristic elements (mostly chasmophytes) and on the ideal conditions its geological relief provides for big rapace nesting.Big rapaces, such as Gyps fulvus and Hieraaetus fasciatus nest on Kedros Mt., while there is evidence of the presence of the rare Gypaetus barbatus. Besides, the site is consodered an important Bird Area.Notable among the flora species are Dianthus pulviniformis, a legally protected (Presidential Decree 67/81) and rare species (IUCN 1993), found exclusively on Kedros Mt., and Cerastium brachypetalum ssp. doerfleri, an indeed very rare plant, also local endemic to Kedros. Actually, all the plant species listed on section 3.3 are Greek endemics with some degree of rarity.The endemic species Anthemis abrotanifolia, Crepis auriculifolia, Scabiosa albocincta, Hypericum kelleri, Prunella cretensis and Tulipa doerfleri are included in the IUCN Red Data Lists for Greece (1993), Europe (1988) and the World (1993) with the characterization «Rare» and are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).The site is also rich in endemic snail species, most of which are stenoendemics. All molluscan species cited on section 3.3, with the exception of Vitrea, Monacha, Pyramidula and Orculella which are Aegean endemics, are endemic to Crete or to W. Crete only.The reptiles Telescopus fallax pallidus, Chalcides ocellatus ocellatus, Natrix tessellata tessellata, Lacerta trilineata polylepidota, Columber gemonensis and the amphibians Bufo viridis viridis and Hyla arborea cretensis, permanently inhabit the Kedros massif and are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and by the Bern convention (Annex II). Rana ridibunda is included in Annex III of the Bern convention.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DExplanations are given in the above text.In addition:The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Cotoneaster nummularia (vulnerable), Anthemis abrotanifolia (rare), Tulipa doerfleri (rare).Arum creticum is a species with distribution in Crete and the East Aegean found only in SW. Turkey out of Greece. Viola rauliniana is a species with distribution in W. & C. Crete and Cyprus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human activities such as continuous grazing, fires and occasional hunting are a constant threat for the site of Oros Kedros. The footpath leading to the top of the mountain, acts toward further degradation of the vegetation and helps illegal hunting.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Arum creticum
Arum idaeum
Centaurea idaea
Cotoneaster nummularia (Κοτονήαστρο το νομισματικό)
Crepis auriculifolia
Crocus sieberi sieberi
Dianthus pulviniformis
Draba cretica
Hypericum kelleri
Hypericum trichocaulon
Prunella cretensis
Scabiosa albocincta (Σκαμπιόζα η λευκόστικτη)
Scutellaria sieberi
Teucrium alpestre alpestre (Τεύκριο το αλπικό)
Viola rauliniana
Zelkova abelicea (Αμπελιτσιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη